Vid midnatt förbjuds alla inresor till Sverige från Norge, med undantag för arbetspendlare och vissa andra grupper. Att stoppa all trafik över gränsen kommer att bli väldigt svårt, säger gränspolisens chef Patrik Engström.